BIOLOGIA (per a  més informació vegi's: Espadaler, X. Bernal, V. i Rojo, M. 2006b.)

Molts autors europeus descriuen a L. brunneus com una espècie tímida, adaptada a la vida en arbres vells o morts i relativament freqüent a Europa (Bernard, 1968; Collingwood, 1979; Kutter, 1977; Seifert, 1992). No obstant això, malgrat que el gènere Lasius, en general, és un dels més abundants i familiars en la regió holàrtica, i a la esmentada abundància d'aquesta espècie, la seva biologia general és pràcticament desconeguda. Estrictament arborícola, sol niar en arbres vells, sota la seva escorça, majoritàriament caducifolis. S'ha trobat en roure, om, faig, àlber, salze, castanyer, til·ler, arç blanc i auró. (Donisthorpe, 1927). Poden estar presents tant en el propi arbre, com en el sòl al voltant d'aquest i sota pedres.

·         Activitat anual. A les parcel·les estudiades en els boscos de Sant Hilari Sacalm l'activitat al llarg de l'any mostra una durada similar a la gran majoria de formigues mediterrànies. S'observa activitat des del mes de març en tots els arbres i continua durant tots els mesos de la primavera. Als mesos d'agost i setembre es produeix un descens de l'activitat, probablement com a conseqüència de la disminució de la humitat, deguda a les altes temperatures. Durant l'hivern, les baixes temperatures fan disminuir l'activitat durant tres mesos, la qual cosa, no és molt diferent del cicle que presenten altres espècies autòctones. La gran majoria d'elles, prèvia acumulació de reserves, entren en hivernació durant els mesos de més fred (Bonaric, 1971).
 

·         Estat alimentari i alimentació

 - Les formigues, en general, tenen un sistema d'acumulació de reserves a l'abdomen, denominat cos gras. Aquesta reserva és acumulada quan s'acosta l'hivern i consumida després d'aquest, amb el retorn de l'activitat. En el cas concret de L. brunneus l'evolució de la quantitat de cos gras és similar a la de les espècies autòctones, desapareixent al voltant del mes de juny. A partir d'aquest moment les obreres es veuen obligades a trobar fonts d'alimentació externes, la qual cosa ofereix una finestra de temps ideal per a l'aplicació d'un eventual tractament basat en esquers.


- Font d'alimentació. S'ha observat la presència del pugó Stomaphis quercus (L.) sota les panes, durant els mesos de març a maig. S. quercus ha estat citat en la Península Ibèrica sobre Quercus rotundifolia i en altre llocs d'Europa, sobre roures: Q. robur, Q. petrea i excepcionalment en Alnus glutinosa i Betula pendula (Nieto et al., 2002). Es desconeixia la surera com hoste d'aquest pugó. Observacions a Anglaterra, evidencien la relació d'aquest pugó amb L. brunneus (Pontin, 1983). En aquest país han començat recentment un programa de seguiment d'aquest pugó, que és el de mida més gran de tot el món
(http://www.buglife.org.uk/getinvolved/surveys/giantaphidhunt.htm). Atès que en totes les finques estudiades s'ha trobat el pugó, és indubtable que la melassa excretada per aquests, constitueix una font contínua d'aliment a partir de març. Es desconeix si és la més important o, fins i tot, la única.

- De cara a un possible tractament amb esquers enverinats, una dada important a conèixer, a més de tenir una aproximació del nombre d'individus que constitueix una societat, és el volum que pot ingerir una obrera. Proves al laboratori, permeten concretar aquesta dada a 0.27 µl per obrera. Si acceptem les estimes del nombre d'individus per niu per a altres Lasius (unes 10.000 obreres) i si hom considera que el consum global de la prole és similar al de les obreres adultes, el valor a administrar, necessari per a arribar a tots els individus, és d'uns 5 cc.
 

·         Un altre aspecte important, de cara al seu control, és conèixer si les obreres de L. brunneus poden reconstituir la societat una vegada sigui eliminada la reina. Les observacions al laboratori amb nius artificials, demostren que les obreres de L. brunneus són estèrils, de manera que un eventual tractament que aconseguís eliminar a la reina, acabaria també, a la llarga, amb la societat sencera, atès que no podrien reconstituir-la per elles soles. No obstant això, encara que és poc probable, a causa de el seu caràcter monogínic (una sola reina), és cert que no pot descartar-se la possibilitat d'adopció de reines per part d'una societat òrfena (Collingwood, 1979).
 

·         Localització de la colònia en l'arbre i ubicació de les diferents castes. Si bé és cert que existeix major activitat, a les zones de l'arbre orientades al nord, la ubicació general de la societat dintre de l'arbre és difusa. La localització de la reina i el gruix de la societat es troba en el pelegrí i no sota les panes de suro, les quals semblen ser més aviat, llocs de passada o d'alimentació (pugons).

 


Autors: Xavier Espadaler  (Xavier.Espadaler@uab.es) i Víctor Bernal (v.bernal@creaf.uab.es).