Español

Versión en español

English

English version
 

Lasius brunneus (Hymenoptera, Formicidae) una plaga del suro a Catalunya: Caracterització dels seus efectes, extensió, aspectes de la seva biologia i proves de control.

 

 Web Lasius neglectus

Web Lasius neglectus: una formiga poligínica, de vegades invasora.

 


Autors: Xavier Espadaler  (Xavier.Espadaler@uab.esand Víctor Bernal (v.bernal@creaf.uab.es). 19/01/2007.
Finançat pel Centre de la Propietat Forestal i el Departament de Medi Ambient i Habitatge (Generalitat de Catalunya).
Centre de la Propietat ForestalUniversitat Autònoma de BarcelonaCentre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

resolució mínima 800 x 600   < Internet Explorer  +5.5 >< netscape +6 >< Opera 7 >< mozilla 1.0 >< firefox >